نام نرم افزار:     TimeLive Free Time Tracking Software 3.9.1
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 77.19 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,984http://www.onlyfreewares.com/Business/TimeLive-Free-Time-Tracking-Software.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free MP3 Editor 7.1.3
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای ویرایش فایل های صوتی و MP3.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 14.96 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 129,145http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Audio-Editors-Recorders/Free-MP3-Editor.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Efficient Reminder Portable 1.68
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.65 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 16,773http://www.onlyfreewares.com/Organize/Calendars/Free-Efficient-Reminder-Portable.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Merge MP3 3.3.3
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای مرج و چسباندن فایل های MP3 به یکدیگر.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 5.78 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,642http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Audio-Converters/Free-Merge-MP3.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free MP3 To Amr Mobile Converter 4.0
توضیح فارسی: یک ابزار رایگان برای تبدیل فرمت MP3 به فرمت AMR (قابل استفاده در برخی موبایل ها).
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.47 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,079http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Audio-Converters/Free-MP3-To-Amr-Mobile-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Pocket PC Video Converter 12.06.01
توضیح فارسی: یک ابزار رایگان برای تبدیل فرمت های ویدئویی به فرمت قابل قبول برای پاکت پی سی.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.62 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 1371http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Video-Converters/Free-Pocket-PC-Video-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Morning In The Forest Screensaver 1.0
توضیح فارسی: یک اسکرین سیور زیبا و رایگان برای استفاده شما در کامپیوتر.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 11.21 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 18,097http://www.onlyfreewares.com/Screensavers/Nature/Morning-In-The-Forest-Screensaver.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     NeuQs Free Help Desk 1.1
توضیح فارسی: یک Help Desk رایگان. ابزاری که با کمک آن می توانید یک سیستم جامع برای بخش ساپورت یا پشتیبانی کاربران خود داشته باشید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 214.47 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 111,914http://www.onlyfreewares.com/Business/Helpdesk-Remote-Pc/NeuQs-Free-Help-Desk.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Zillya! Antivirus 1.1.3039.0
توضیح فارسی: یک آنتی ویروس مجانی و رایگان دیگر برای شما و البته جدید! آنتی ویروس رایگان !Zillya را نیز تست کنید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 57.99 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 112,441http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Antivirus/Free-Zillya-Antivirus.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     7art Silver Snow Clock Screensaver 2.9
توضیح فارسی: یک اسکرین سیور زیبا از یک ساعت زیباتر در برف!!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.29 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 17,864http://www.onlyfreewares.com/Screensavers/Art/7art-Silver-Snow-Clock-Screensaver.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free WMA WAV MP3 Converter 3.8.5
توضیح فارسی: یک ابزار رایگان برای تبدیل فرمت های صوتی به یکدیگر!!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 8.78 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,986http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Converters/Free-WMA-WAV-MP3-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     7art Secret Land Screensaver 3.0
توضیح فارسی: یک اسکرین سیور زیبا از طبیعت زیبا و دلنشین برای شما!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 6.19 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,588http://www.onlyfreewares.com/Screensavers/Nature/7art-Secret-Land-Screensaver.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free WMA WAV MP3 Joiner 3.7.7
توضیح فارسی: ابزاری رایگان و ساده برای چسباندن فایل های صوتی به یکدیگر!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 9.26 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,597http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Mp3-Audio-Players-And-Tools/Free-WMA-WAV-MP3-Joiner.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Advanced ID Creator Personal 8.15.185
توضیح فارسی: ابزاری برای ساختن ID کارت های حرفه ایی!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 9.45 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,094http://www.onlyfreewares.com/Organize/Office-Productivity/Advanced-ID-Creator-Personal.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     SQL MDF Viewer 1.0
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای خواندن فایل های MDF یی که خراب یا معیوب شده اند.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.61 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,125http://www.onlyfreewares.com/Organize/Database-Management/SQL-MDF-Viewer.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free SQL Server Database Viewer 1.0
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای خواندن دیتا بیس ها و پایگاه داده هایی SQL یی که خراب یا معیوب شده اند.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.61 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,367http://www.onlyfreewares.com/Organize/Database-Management/Free-SQL-Server-Database-Viewer.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     IObit Unlocker Beta 1.1
توضیح فارسی: یک ابزار رایگان؛ با کمک این نرم افزار مجانی براحتی می توانید فایل ها و فلدرهایی را که برخی اوقات ویندوز اجازه پاک کردن آن ها را نمی دهد، را unlock کرده و پاک کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.41 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,264http://www.onlyfreewares.com/Utilities/File-Disk/IObit-Unlocker.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Flipping Book for Marvel 1.0
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.36 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,219http://www.onlyfreewares.com/Graphics/Animation/Flipping-Book-for-Marvel.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free AVI MP4 WMV MPEG Video Joiner 3.8.6
توضیح فارسی: برنامه ایی رایگان برای چسباندن چند فایل ویدئویی به یکدیگر با فرمت های رایج ویدئویی.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.76 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,431http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Video-Players-Editors/Free-AVI-MP4-WMV-MPEG-Video-Joiner.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free AVI WMV to iPhone Converter 4.0
توضیح فارسی: یک ابزار رایگان برای تبدیل فرمت های ویدئویی Avi و Wmv به فرمت قابل قبول در iPhone.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.47 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,046http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Converters/Free-AVI-WMV-to-iPhone-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Active Directory Change Reporter 6.0.169
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,464http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Network-Tools/Active-Directory-Change-Reporter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     NetWrix Event Log Manager 3.1.151
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,473http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Network-Tools/NetWrix-Event-Log-Manager.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free ZIP File Recovery 1.0
توضیح فارسی: فایل زیپ شده ایی دارید که دچار اشکال شده است و باز نمی شود؟ با این برنامه رایگان آن را تست کنید و بازش کنید و از آن استفاده کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.09 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,946http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Compression-Zip-Unzip/Free-ZIP-File-Recovery.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     BST Waterfall Puzzle 1.0
توضیح فارسی: دنبال بازی رایگان پازل می گردید؟ این بازی رایگان را از دست ندهید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.35 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 17,795http://www.onlyfreewares.com/Games/Puzzle/BST-Waterfall-Puzzle.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free XviD Converter 1.60
توضیح فارسی: یک ویدئوکانورتور رایگان دیگر برای شما.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.68 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,662http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Converters/Free-XviD-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free WMV 3GP Converter 1.60
توضیح فارسی: یک ابزار رایگان دیگر برای تبدیل فرمت های ویدئویی به یکدیگر.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.68 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,111http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Video-Converters/Free-WMV-3GP-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free PSP Video Converter 1.60
توضیح فارسی: یک ابزار رایگان دیگر برای تبدیل فرمت های ویدئویی.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.68 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,551http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Video-Converters/Free-PSP-Video-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Mobile Video Converter 1.60
توضیح فارسی: یک ابزار ساده و رایگان برای تبدیل فرمت های ویدئویی به فرمت قابل استفاده در موبایل.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.68 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,705http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Converters/Free-Mobile-Video-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Digital Product Demon 3.00
توضیح فارسی: یک پلاگین خاص برای وردپرس!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.11 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 12,944http://www.onlyfreewares.com/Web-Development/Site-Administration/Digital-Product-Demon.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     PCS PDF Creator
توضیح فارسی: ابزاری ساده و رایگان برای ساختن فایل های پی دی اف PDF از فرمت های مختلف (بیش از 300 نوع فایل را ساپورت می کند!).
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 11.5 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,944http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Pdf-Readers-Tools/PCS-PDF-Creator.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Password Safe 3.26
توضیح فارسی: تعداد اکانت هایتان در سایت های مختلف زیاد شده است و پسورد های مختلف را فراموش می کنید؟ این برنامه رایگان راست کار شماست و براحتی می توانید مدیریت پسوردهای خود را بر عهده بگیرید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 10.8 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,043http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Password-Managers/Password-Safe.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     SDP Calculator 1.0
توضیح فارسی: یک ماشین حساب خاص و البته رایگان.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.02 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,055http://www.onlyfreewares.com/Organize/Calculators/SDP-Calculator.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Rain And Snow Screensaver 1.0
توضیح فارسی: دنبال یک اسکرین سیور زیبا مرتبط با باران و برف می گشتین!؟ پس این اسکرین سیور را دانلود کرده و لذت ببرید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 16.44 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,973http://www.onlyfreewares.com/Screensavers/Nature/Rain-And-Snow-Screensaver.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Simple Web Server 1.21
توضیح فارسی: یک وب سرور ساده و رایگان برای شما !
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win7 x32, WinXP
حجم نرم افزار: 0.33 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,748http://www.onlyfreewares.com/Internet/Webserver/Free-Simple-Web-Server.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     UlraCopier 0.2.16
توضیح فارسی: ابزاری رایگان و البته قوی برای مدیریت عمل کپی در سیستم شما. با کمک این برنامه عملیات کپی را در کامپیوتر خود با سرعت هر چه تمام تر انجام دهید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.8 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,446http://www.onlyfreewares.com/Utilities/File-Disk/UlraCopier.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Ainvo Disk Cleaner Portable 2.3.2.351
توضیح فارسی: ابزاری برای سر و سامان دادن به دیسک کامپیوتر شما برای حذف و از بین بردن فایل های غیر ضروری.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.08 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,535http://www.onlyfreewares.com/Utilities/System/Ainvo-Disk-Cleaner-Portable.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free DVD to Zune Converter 1.60
توضیح فارسی: یک ابزار رایگان برای تبدیل DVD به فرمت های مختلف ویدئویی.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 5.58 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 1103http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Converters/Free-DVD-to-Zune-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Repair Outlook Express 1.0
توضیح فارسی: ابزاری رایگان که همان طور که از نامش پیداست جهت اصلاح فایل های dbx که مربوط به برنامه Outlook Express است به کار می رود.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.87 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,478http://www.onlyfreewares.com/Internet/Email/Free-Repair-Outlook-Express.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Guardbay Remote Employee PC Monitor 1.1.61
توضیح فارسی: دوست دارید بتوانید از هر جایی که باشید کارمندان و فرزندان خود را کنترل کنید؟ این برنامه را از دست ندهید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.26 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,924http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Network-Bandwidth-Monitors/Guardbay-Remote-Employee-PC-Monitor.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free DVD to Xbox Converter 1.60
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای تبدیل DVD به فرمت ویدئویی xbox.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 5.58 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,034http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Converters/Free-DVD-to-Xbox-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Clayside Game 2.5
توضیح فارسی: یک بازی رایگان و زیر یک مگابایتی دیگر برای شما.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.72 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 19,699http://www.onlyfreewares.com/Games/Puzzle/Free-Clayside-Game.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Handy Start Menu 1.20
توضیح فارسی: با کمک این برنامه رایگان و حدودا 3 مگابایتی یه سر و سامان و حال حسابی به Start Menu ویندوزتان بدهید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win XP, Vista, 7
حجم نرم افزار: 3.06 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 1103,824http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Launchers-Start-Menu/Handy-Start-Menu.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     System Optimize Expert 3.1.8.2
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای اسکن نمودن، پاک کردن و بهینه سازی سیستم شما.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.41 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,409http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Registry/System-Optimize-Expert.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Smart Driver Updater 2.0
توضیح فارسی: این ابزار رایگان می تواند شما را از جدیدترین درایورهای موردنیاز کامپیوترتان باخبر کند.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 2.54 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 17,944http://www.onlyfreewares.com/Utilities/System/Smart-Driver-Updater.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Aquitania Game 2.5
توضیح فارسی: یک بازی رایگان و جالب که از کنار هم قرار دادن اشکال مختلف صاحب امتیاز می شوید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.72 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 16,030http://www.onlyfreewares.com/Games/Puzzle/Free-Aquitania-Game.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Stix Tennis 1.7
توضیح فارسی: یک بازی رایگان و مجانی؛ توپ تنیس را روی تنیس با ضربه هایتان نگه دارید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 98, XP, Vista, 7
حجم نرم افزار: 3.16 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 195,895http://www.onlyfreewares.com/Games/Sports/Stix-Tennis.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     1 Click and Go 1.296
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای دسترسی آسان، باز کردن و اجرا نمودن فایل ها و فلدرهایی که مرتب با آن ها سر و کار دارید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win98, WinOther
حجم نرم افزار: 0.30 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,654http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Desktop-Utilities/1-Click-and-Go.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     PeaZip 3.8
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و 3.31 مگابایتی، برای کار با فایل‌های زیپ که اکثر فرمت‌های رایج را ساپورت می‌کند. با کمک این برنامه رایگان می‌توانید فایل‌های با فرمت‌ها Zip ، Rar ، Tar و ... را باز کنید و همچنین فایل‌های خود را با فرمت‌های دلخواه زیپ و فشرده نمایید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows, Linux
حجم نرم افزار: 6.10 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 127,522http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Compression-Zip-Unzip/PeaZip.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     PeaZip Portable 3.8
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و 3.31 مگابایتی، برای کار با فایل‌های زیپ که اکثر فرمت‌های رایج را ساپورت می‌کند. با کمک این برنامه رایگان می‌توانید فایل‌های با فرمت‌ها Zip ، Rar ، Tar و ... را باز کنید و همچنین فایل‌های خود را با فرمت‌های دلخواه زیپ و فشرده نمایید. این برنامه قابل حمل است و احتیاجی به نصب ندارد.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 6.10 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 19,701http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Compression-Zip-Unzip/PeaZip-Portable.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     NetWrix Anti Spam for Exchange 1.3.10
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,174http://www.onlyfreewares.com/Servers/Mail-Servers/NetWrix-Anti-Spam-for-Exchange.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Ainvo Speed Up 2.3.1.271
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 7.64 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,712http://www.onlyfreewares.com/Utilities/System/Ainvo-Speed-Up.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Real Desktop Standard 1.68
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 6.90 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,775http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Desktop-Utilities/Real-Desktop-Standard.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     7art Color Therapy Clock screensaver 3.0
توضیح فارسی: یک اسکرین سیور زیبای دیگر از ساعت برای شما.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.81 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,757http://www.onlyfreewares.com/Screensavers/Nature/7art-Color-Therapy-Clock-screensaver.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     NetWrix SQL Server Change Reporter 2.2.141
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 2 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,303http://www.onlyfreewares.com/Organize/Database-Management/NetWrix-SQL-Server-Change-Reporter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Menozac Puzzle 1.21
توضیح فارسی: این پازل را در کمتر از سه دقیقه حل کنید تا برنده شوید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.28 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,870http://www.onlyfreewares.com/Games/Puzzle/Menozac-Puzzle.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     7art Antic Clock screensaver 2.6
توضیح فارسی: یک اسکرین سیور زیبا برای شما.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.00 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 16,112http://www.onlyfreewares.com/Screensavers/Art/7art-Antic-Clock-screensaver.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     7art Cyberpunk Clock ScreenSaver 1.6
توضیح فارسی: یک اسکرین سیور زیبا برای شما.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.01 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,134http://www.onlyfreewares.com/Screensavers/Art/7art-Cyberpunk-Clock-ScreenSaver.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     NetWrix USB Blocker 3.7.194
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 6 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,954http://www.onlyfreewares.com/Utilities/System/NetWrix-USB-Blocker.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Start Menu 7 3.881
توضیح فارسی: استارت منوی ویندوز 7 را دوست دارید؟ با این برنامه می توانید منوی استارت ویندوز هفت را در ویندوزهای دیگر نیز داشته باشید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 9.52 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 16,080http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Start-Menu/Start-Menu-7.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Ost 2 Pst Converter Free 1.0
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای بازیابی فایل های PST و OST که در مایکروسافت اوت لوک به کار می روند.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.87 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 18,075http://www.onlyfreewares.com/Internet/Email/Ost-2-Pst-Converter-Free.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Studio 5.0.10
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان برای مدیریت و تبدیل ویدئو ها و فایل های صوتی شما‍!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 68.11 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,351http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Converters/Free-Studio.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Advanced RSS Publisher Personal 3.33.67
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای مدیریت فیدهایی که دوست دارید بخوانید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 2.46 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 19,276http://www.onlyfreewares.com/Web-Development/Site-Administration/Advanced-RSS-Publisher-Personal.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Video Booth 2.2.9.8
توضیح فارسی: با کمک این برنامه می توانید ویدئوهای با مزه تولید کنید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 8.22 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,699http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Video-Cam/Video-Booth.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Easy PDF Reader 1.0
توضیح فارسی: این برنامه رایگان هم از نامش پیداست که برای خواندن فایل ها PDF به آسانی به کار می رود.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.68 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,558http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Pdf-Readers-Tools/Easy-PDF-Reader.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free SEO Power Suite 17
توضیح فارسی: یک ابزار رایگان برای اینکه سایتی با SEO مناسب داشته باشید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 48.04 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 116,543http://www.onlyfreewares.com/Web-Development/Website-Management/Free-SEO-Power-Suite.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     FH Internet Speed Booster 1.0.0.13
توضیح فارسی: ابزاری رایگان که ادعا می کند می تواند سرعت کار با اینترنت شما را افزایش دهد.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.98 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 111,002http://www.onlyfreewares.com/Internet/Browsers-Addons/FH-Internet-Speed-Booster.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Rar Recovery Tool 1.0
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای باز کردن فایل های Rar معیوب و دارای ایراد و اشکال.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.79 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,575http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Compression-Zip-Unzip/Free-RAR-Recovery-Tool.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Your Free DVD Ripper 4.0
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win7 x32, Vista, XP
حجم نرم افزار: 1.27 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 129,579http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Encoders-Rippers/Your-Free-DVD-Ripper.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Your Free DVD Burner 3.9
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win NT4, 2000, 2003, XP, Vista
حجم نرم افزار: 1.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 122,890http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Cd-Dvd-Burner-Apps/Your-Free-DVD-Burner.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Log Parser QL 1.4
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای آنالیز کردن دیتاهای شما.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.52 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,443http://www.onlyfreewares.com/Utilities/System/Log-Parser-QL.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     InstallAware Free for Visual Studio 11
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 14.89 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 112,425http://www.onlyfreewares.com/Programming/Setup-File-Creators/InstallAware-Free-for-Visual-Studio.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     CodeTwo Attach Unblocker 1.2.4
توضیح فارسی: ابزاری برای باز کردن و قابل استفاده کردن فایل های اتچی که در مایکروسافت اوت لوک بلاک شده اند.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 6.68 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 118,961http://www.onlyfreewares.com/Internet/Email/CodeTwo-Attach-Unblocker.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     WinMend Folder Hidden 1.4.5
توضیح فارسی: برنامه ایی برای محافظت از فلدرهای شما، حجم 1.7 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 2.16 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 113,972http://www.onlyfreewares.com/Utilities/System/WinMend-Folder-Hidden.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Photo Collage Max 2.0.4.6
توضیح فارسی: یک ادیتور رایگان برای عکس های شما با امکانات خوب و مناسب برای شما. یک فتوشاپ کوچک برای شما.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 33.97 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 110,279http://www.onlyfreewares.com/Graphics/Editors/Photo-Collage-Max.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Registry Cleaner Flash 3.0.6.2
توضیح فارسی: ابزاری برای سر و سامان دادن به بخش رجیستری ویندوز شما و رفع مشکلات احتمالی آن.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.49 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,483http://www.onlyfreewares.com/Utilities/System/Registry-Cleaner-Flash.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Colors Everywhere Screensaver 1.0
توضیح فارسی: یک اسکرین سیور 9 مگابایتی برای شما.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 9.01 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 113,733http://www.onlyfreewares.com/Screensavers/Others/Colors-Everywhere-Screensaver.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Leawo Free 3G2 Converter 4.0.0.0
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای تبدیل فرمت های مختلف ویدئویی به فرمت 3G2.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 10.24 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 111,316http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Converters/Leawo-Free-3G2-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     WinMend File Copy 1.3.7
توضیح فارسی: یک برنامه برای کپی فایل در ویندوز که اینطور که شرکت سازنده اش ادعا میکند، عمل کپی را تا ٪300 سریعتر انجام می دهد. همچنین قابلیت از سر گیری کپی های قطع شده را نیز دارا می باشد.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 2.10 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 118,797http://www.onlyfreewares.com/Utilities/File-Disk/WinMend-File-Copy.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free ISO Create Wizard 3.8.5
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 2.16 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 129,351http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Iso/Free-ISO-Create-Wizard.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Aplus Screen Recorder 1.4.4
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای ساخت ویدئوهای آموزشی و مواردی از این دست با ضبط هر آنچه که در صفحه تصویر سیستم شما می گذرد با فرمت ویدئویی.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 6.95 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,335http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Screen-Recorder/Aplus-Screen-Recorder.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Video To MP3 WMA Converter 2011 3.8.5
توضیح فارسی: این برنامه رایگان همانطور که از نامش پیداست، کارش تبدیل فرمت های ویدئویی به فایل های صوتی با پسوند های MP3 و WMA می باشد.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.21 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,572http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Converters/Free-Video-To-MP3-WMA-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     TimeSage Timesheets Free Edition 2.1.8
توضیح فارسی: می خواهید بدانید بر روی پروژه های مختلف چقدر وقت می ذارین؟ این پروجکت منیجر را از دست ندهید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.35 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,569http://www.onlyfreewares.com/Business/Project-Management/TimeSage-Timesheets-Free-Edition.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Launcher 1.8.5
توضیح فارسی: ابزاری رایگان و یک Shortcut Managwer که براحتی می تواند فایلها و برنامه های مختلف را اجرا نماید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,980http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Launchers-Start-Menu/Free-Launcher.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Advanced Time Reports Personal 9.15.8
توضیح فارسی: یک برنامه برای مدیریت زمان و تایم صرف شده بر روی پروژه های شما.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 6.67 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,590http://www.onlyfreewares.com/Business/Project-Management/Advanced-Time-Reports-Personal.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free MKV to PSP Converter 4.0
توضیح فارسی: ابزاری رایگان برای تبدیل فرمت ویدئویی MKV به فرمت PSP.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 9.79 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,997http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Video-Converters/Free-MKV-to-PSP-Converter.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Contact - Invoice Database 1.1
توضیح فارسی: نرم افزاری جهت ساختن و ایجاد فاکتور برای هر مشتری!!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 116,957http://www.onlyfreewares.com/Business/Accounting/Contact-Invoice-Database.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Panda Cloud Antivirus Free Edition 1.4
توضیح فارسی: یک آنتی ویروس رایگان برای شما. پاندا که معر حضورتان هست؟ نسخه رایگان این آنتی ویروس را دانلود و استفاده کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.29 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 122,926http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Antivirus/Panda-Cloud-Antivirus-Free-Edition.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     FileMaker Database Calendar 4
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,366http://www.onlyfreewares.com/Organize/Pim/FileMaker-Database-Calendar.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     SQL Backup and FTP 5.7.6
توضیح فارسی: نرم افزاری جهت گرفتن نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی شما. به صورت روزانه، کد شده و ...
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.75 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,537http://www.onlyfreewares.com/Organize/Database-Management/SQL-Backup-and-FTP.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     jQuery Navigation Menu Style 10 1.5
توضیح فارسی: یک ابزار رایگان برای ساختن منو با کمک jQuery.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 0.03 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 116,778http://www.onlyfreewares.com/Web-Development/Javascript-Tools/jQuery-Navigation-Menu-Style-10.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free SQL Query Builder 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه فوق العاده مفید برای SQL کاران و برنامه نویسان!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.44 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,045http://www.onlyfreewares.com/Organize/Database-Management/Free-SQL-Query-Builder.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Sky Flight Clock ScreenSaver 1.2
توضیح فارسی: یک اسکرین سیور جالب از یک ساعت در یک آسمان زیبا برای شما !
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.59 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 113,906http://www.onlyfreewares.com/Screensavers/Clock/Sky-Flight-Clock-ScreenSaver.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Ainvo Copy 2.2.5.418
توضیح فارسی: نرم افزاری رایگان که به شما این امکان را می دهید به سرعت از دیتا های مهم خود نسخه بک آپ یا پشتیبان ایجاد کنید و در مواقع لزوم آن را بازیابی کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.69 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 17,479http://www.onlyfreewares.com/Utilities/Backup-And-Recovery/Ainvo-Copy.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free 3D Social Icons 2011.1
توضیح فارسی: دنبال آیکن های سه بعدی جدید و جالب می گردین؟ این مجموعه رایگان را از دست ندهید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 15.74 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 19,571http://www.onlyfreewares.com/Graphics/Icons/Free-3D-Social-Icons.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     TMD Fifteens 1.3
توضیح فارسی: یک بازی پازل مانند جالب و کم حجم. حجم زیر 4 مگابایت!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.43 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,767http://www.onlyfreewares.com/Games/Puzzle/TMD-Fifteens.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     SQL Decryptor 2.0.0
توضیح فارسی: برنامه ایی رایگان برای آشکار سازی و رمزگشایی از توابع، نماها و رویه ها در SQL سرور. مجانی و یک مگابایتی.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.31 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 1142,099http://www.onlyfreewares.com/Programming/Database/SQL-Decryptor.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Snmp 1.5
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2000, 7 , Vista, XP
حجم نرم افزار: 0.47 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 12,144http://www.onlyfreewares.com/Network/Network-Monitoring/Free-Snmp.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Space Mouse 1.0
توضیح فارسی: یک بازی رایگان برای شما. این بازی هماهنگی و صبر شما را تست میکند!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.84 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 16,056http://www.onlyfreewares.com/Games/Puzzle/Space-Mouse.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     VMCPlayer 1.8.11
توضیح فارسی: یک Player جدید و رایگان با حجمی حدود 8 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 8.06 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 138,794http://www.onlyfreewares.com/Audio-Video/Video-Players-Editors/VMC-Player.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Falco Free XLS Library 2.5
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: http://www.FalcoWare.com
حجم نرم افزار: 1.61 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 1804http://www.onlyfreewares.com/Programming/C/2.02 MB.php مرتبه
دانلود: کلیک کنید!