نام نرم افزار:     Visual Lightbox 2.3
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 5.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 4,315 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     CSMenu 1.1
توضیح فارسی: برای داشتن استارت منوی کلاسیک این برنامه مجانی 2.9 مگابایتی را دانلود کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 2.9 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 20,976 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Kigo Video Converter 1.1.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان برای تبدیل فرمت های ویدئویی به یکدیگر. حجم در حدود 18 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win XP, Vista
حجم نرم افزار: 18.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 10,895 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     TimeLeft 3.47
توضیح فارسی: یک ساعت رایگان تمام و کمال برای ویندوز شما با کلی امکانات ریز و درشت برای شما. حجم در حدود 2.3 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2000, XP, Vista
حجم نرم افزار: 2.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,985 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Comodo System Cleaner 2.1
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و 5 مگابایتی برای سر و سامان دادن به سیستم شما و در واقع تر و تمیز کردن آن.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win XP, 2003, Vista, 7
حجم نرم افزار: 5.0 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 8,372 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Picture Cropper 1.0
توضیح فارسی: برنامه ایی مجانی و نیم مگی برای بریدن بخشی از یک عکس. ساده و راحت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 529 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,204 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     LaunchPad 1.3
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.5 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 4,714 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Jet Screenshot 2.1
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و حدودا دو مگابایتی برای گرفتن عکس از فضای دلخواه از صفحه مانیتور شما.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 98, Me, NT, 2000, XP, 2003, Vista
حجم نرم افزار: 2.2 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 5,211 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Word to HTML Converter
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و حدود 851 کیلوبایتی برای تبدیل فایل های Word شما به فرمت HTML.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 851 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 9,794 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     WareSoft Sudoku 1.0
توضیح فارسی: سینه چاکان بازی سودوکو بشتابند. حجم در حدود 1.75 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.6 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,378 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Shutdown Timer 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و حدودا 1.9 مگی برای خاموش کردن کامپیوتر به طور اتوماتیک، با تنظیمات ساده.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.9 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 8,951 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Magnifixer 2.3
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و حدودا یک مگی برای بزرگ نمایی بخشی از صفحه نمایش.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2K, XP, Vista
حجم نرم افزار: 929 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 19,577 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     uToolbox Magnifier Tool
توضیح فارسی: برنامه ایی کوچک (حجم حدود 7 کیلوبایت) برای بزرگ نمایی بخشی از صفحه نمایش. این برنامه نیز مجانی است.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 7 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 5,458 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     uToolbox File Encoder Tool
توضیح فارسی: یک برنامه فوق العاده کم حجم و رایگان (حجم حدود 13 کیلوبایت) برای کدگذاری بر روی فایل و برداشتن همان کدگذاری!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 13 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 8,409 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     uToolbox ColorPicker Tool
توضیح فارسی: یک ابزار رایگان و کم حجم برای یافتن کد رنگ های مختلف که بیشتر به درد وب مسترها و وب دیزاینرها می خورد. حجم فقط 10 کیلوبایت!!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 10 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 4,957 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Codec Pack Advanced 7.9.0
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 16.7 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 5,251 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Auslogics Registry Cleaner 1.5.12.165
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان که همانطور که از نامش پیداست برای سر و سامان دادن به رجیستری ویندوز شما به کار می رود. حجم زیر 2 مگ.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2000, XP, 2003, 2008, Vista, 7
حجم نرم افزار: 2.2 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 7,862 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Day Maxi Calc 1.5
توضیح فارسی: یک ماشین حساب 188 کیلوبایتی و رایگان!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 188 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 5,900 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Words 0.4
توضیح فارسی: یک برنامه برای اینکه یادگیری واژگان زبان انگلیسی را در شما تقویت میکند. حجم در حدود 2.3 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 2.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 18,480 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Day Clipboard Utility 2.4.5
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 188 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 8,039 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     New Folder Wizard 2.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و البته کم حجم ( با حجم زیر 200 کیلوبایت‌ ) برای ساختن یک فلدر جدید با امکانات مختلف ( مثلا امکان ساخت 20 هزار نیوفلدر در یک زمان! )
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 165 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 7,103 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     USB Drive Fresher Overview 1.0
توضیح فارسی: یو اس بی درایو خود را با کمک این ابزار واقعا تمیز و سالم نگاه دارید! حجم در حدود هشت مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 98, NT, 2000, XP, 2003, Vista
حجم نرم افزار: 7.4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 7,195 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free BMP to ICO Converter
توضیح فارسی: برنامه ایی برای تبدیل فایل های BMP به فرمت آیکن. حجم در حدود چهارصد کیلوبایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 388 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 9,452 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     DreamCoder for Oracle 4.3
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 13.4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 7,816 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     RepView 1.5
توضیح فارسی: یک ابزار ساده و رایگان برای گرفتن گزارش سریع از دلفی. حجم زیر یک مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 717 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 5,636 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     DnsEye 1.4
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2000, XP, Vista, 2003
حجم نرم افزار: 487 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 4,400 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Flash to Silverlight Converter
توضیح فارسی: برنامه ایی برای تبدیل فایل های فلش به Silverlight. حجم زیر یک مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows 2000, XP, 2003, Vista
حجم نرم افزار: 887 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 8,768 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Image Editing Software 3.32
توضیح فارسی: همان طور که از نام این برنامه رایگان پیداست برنامه ایی برای ویرایش تصاویر. حجم در حدود یک و نیم مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.5 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 9,016 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     WinShortcuts 1.2
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و کم حجم برای مدیریت بر روی شورت کات های (Shortcuts) ویندوز شما. حجم در حدود 200 کیلوبایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 183 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 4,693 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     VidShot Capturer 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه فوق العاده جالب و مفید. با کمک این برنامه و با زدن یک دکمه می توانید تمام آنچه که بر روی صفحه نمایش شما رخ می دهد را ضبط کنید. یکی از نمونه های کاربرد این برنامه ساخت موارد آموزشی است.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار:
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 26,964 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free FLAC Player 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان برای پخش فایل های با فرمت FLAC حجم در حدود 5 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.9 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 5,348 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     EASEUS Disk Copy 2.3
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 29.5 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 8,798 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     EASEUS Todo Backup 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و البته حدود 35 مگی برای بک آپ گرفتن از اطلاعات مهم و مفید شما. همین الان اقدام کنید که بعد از، از دست دادن اطلاعاتتان، از دانلود نکردم این برنامه پیشمان نشوید!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2000, 2003, XP, Vista, 2008
حجم نرم افزار: 35.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 5,948 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free PDF to Text Converter
توضیح فارسی: یک برنامه برای تبدیل فایل های PDF به تکست، بدون نیاز به هیچ گونه ابزار دیگری. البته ممکن است این برنامه بر روی فایل های پی دی اف فارسی تست نشده است.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 91 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 10,662 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     WinMend Folder Hidden 1.3.5
توضیح فارسی: برنامه ایی برای محافظت از فلدرهای شما، حجم 1.7 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.7 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,972 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     PDF Viewer for Windows 7 1.0
توضیح فارسی: این برنامه رایگان و حدودا یک مگی همانطور که از نامش پیداست برای دیدن، چاپ کردن و تبدیل فایل های PDF در ویندوز جدید مایکروسافت یعنی ویندوز 7 به کار می رود.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 7, Vista, XP, 2000 and Windows Serve
حجم نرم افزار: 927 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 5,006 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free M4V Player 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان برای پخش فایل های با فرمت M4V حجم در حدود 5 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز:
حجم نرم افزار: 4.9 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 9,924 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free XVID Player 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان برای پخش فایل های با فرمت XVID حجم در حدود 5 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows All
حجم نرم افزار: 4.9 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 9,903 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     MF Shutdown Manager 1.0.1
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و بسیار مفید و کاربردی و البته کم حجم. با کمک این برنامه رایگان براحتی می توانید مدیریت خاموش کردن، ریست کردن کامپیوتر و ... رو انجام بدین. به صورت اتوماتیک و ... امکانات این برنامه نسبت به حجم آن واقعا دیدنی است. از دست ندهید. حجم در حدود یک و نیم مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2000, Server 2003,2008, XP, Vista,7
حجم نرم افزار: 1.4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 5,638 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free MKV Player 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان برای پخش فایل های با فرمت MKV. حجم در حدود 5 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.9 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,082 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free MOV Player 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان برای پخش فایل های با فرمت MOV. حجم در حدود 5 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.9 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 12,226 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     CTMan 1.1
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان مرتبط با کامند لاین (Command Line) و تسک منیجر در ویندوز شما. حجم در حدود 800 کیلوبایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 714 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 4,469 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Polsedit 1.0.0.2
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 200 KBKB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 8,931 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Competition Maker 2009
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 1.6 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 6,072 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Quttera 0.3.1.0.9
توضیح فارسی: یک برنامه برای محافظت از سیستم شما. حجم در حدود سه و نیم مگابایت. اطلاعات بیشتر در صفحه اختصاصی این برنامه. این برنامه هم رایگان و مجانی است.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.6 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 22,589 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Simple OCR
توضیح فارسی: یک برنامه OCR رایگان و البته ساده برای شما. حجم در حدود 9 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 9.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 9,153 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Winsock Repair 0.0.5.56
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 347 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,225 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Setup Sources 0.0.4.49
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 321 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 10,363 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     AutoShutdown 1.2
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و حدودا سیصد کیلوبایی برای خاموش کردن، Stand by کردن و ری استارت کردن کامپیوتر به طور اتوماتیک، با تنظیمات ساده.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 304 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 16,292 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     MAGIX Xtreme Print Studio 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و قوی برای طراحی لیبل برای دی وی دی ها و سی دی هایتان.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows XP, Vista
حجم نرم افزار: 22.1 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 16,935 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     24 X 24 Free Button Icons
توضیح فارسی: یک مجموعه رایگان از آیکن های با سایز 24 در 24 پیکسل که در موارد مختلف می توانید از آن ها استفاده کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 965 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 18,422 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     RAMRush 1.0.5.817
توضیح فارسی: با کمک این برنامه رایگان و نیم مگی، مموری و حافظه سیستم خودتون رو بهینه کنید. یک برنامه رایگان برای مدیریت رم و بهینه سازی آن.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 533 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 10,834 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     OneClick Spyware Expert 1.16
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان برای جستجوی سیستم شما از انواع و اقسام برنامه ها و نرم افزار های جاسوسی و مخرب و سپس از بین بردن آن ها. حجم در حدود سه و نیم مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows XP, Vista
حجم نرم افزار: 3.4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 12,444 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Gentee 3.6.0
توضیح فارسی: اگر یک برنامه نویس نرم افزار هستین، برای نوشتن راحت، مطمئن و درست حسابی یک نرم افزار، این برنامه رایگان به کارتان خواهد آمد.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 2.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 20,713 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     CodeTwo NetCalendars 2.0.0
توضیح فارسی: یک نوع تقویم رایگان برای کسانی که اهل حساب و کتاب در کارهایشان هستند. حجم در حدود 6 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows 2000, XP, 2003, Vista
حجم نرم افزار: 6.0 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 16,066 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     AirGrab WiFi Radar 1.2
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان مخصوص سیستم عامل مکینتاش.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Mac
حجم نرم افزار: 3.4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 29,831 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     RationalPlan Project Viewer 3.15.1
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 98, ME, NT, 2000, XP, Vista
حجم نرم افزار: 9.6 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 21,779 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     CSS Template Shaker 3.0
توضیح فارسی: یک قالب ساز رایگان بر مبنای html و css. استفاده از این برنامه ساده است. حجم در حدود 8.5 مگابایت و صد در صد مجانی و رایگان!!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 8.5 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,877 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Timers 2.0
توضیح فارسی: با کمک این برنامه ساده و رایگان و 350 کیلوبایتی می توانید 8 تایمر داشته باشید. به طور همزمان!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 352 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,830 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Bopup Scanner 2.1.2
توضیح فارسی: یک لن اسکنر رایگان و 264 کیلوبایتی. اطلاعات بیشتر در صفحه مربوطه برنامه.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 264 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,496 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     FavBackup 1.1.2
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و 1.6 مگابایتی برای نسخه پشتیبان گرفتن از تنظیمات مرورگرهای اینترنتی و بازگرداندن آن ها.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2000, XP, Vista, 7
حجم نرم افزار: 1.6 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 17,977 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     LCD Clock 1.1
توضیح فارسی: یک ساعت دیجیتالی رایگان و کم حجم. حجم در حدود 800 کیلوبایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 95, 98, ME, 2000, XP, Vista
حجم نرم افزار: 747 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 26,833 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     PHP Dataform 1.0.1
توضیح فارسی: با کمک این برنامه می توانید فرم های اچ تی ام ال بسازید، به سادگی. رایگان و در حدود 60 کیلوبایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 61 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 23,251 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     SillyClocks 2.2
توضیح فارسی: با کمک این ساعت رایگان و با حجم 265 کیلوبایت می توانید انواع و اقسام ساعت ها رو داشته باشید، مانند ساعت باینری، ساعت عادی، ساعت سینوسی، ساعت شانزده شانزدهی، ساعت مورس و ...
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 265 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 24,038 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     JS Auto From Validator 1.0.6
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان برای اجباری کردن پر کردن فیلد های یک فرم اچ تی ام ال به کمک جاوا اسکریپت. به سادگی و با حجم 15 کیلوبایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 15 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 27,989 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Windows Service Manager 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و 250 کیلوبایتی برای کار کردن با سرویس های ویندوز.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 250 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,727 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Atomic Time Synchronization
توضیح فارسی: یک برنامه برای تنظیم دقیق ساعت. رایگان و در حدود 800 کیلوبایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 95, 98, ME, 2000, XP, Vista
حجم نرم افزار: 811 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,576 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Displacement Map 1.0
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.0 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 9,612 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Red Button 3.65
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 317 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 19,681 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     DriverMax 5.2
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و واقعا به درد بخور. با کمک این برنامه مجانی براحتی میتوانید از درایور های ویندوزتان یک پشتیبان بگیرید و پس از نصب ویندوز جدید از آن استفاده کنید و دیگر نیاز نباشد تک تک درایور ها را نصب کنید. اگر از مصیبت های عوض کردن ویندوز و نصب مجدد درایورها آگاه باشید، بدون شک از خیر این برنامه نخواهید گذشت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2003, XP, Vista, 7
حجم نرم افزار: 3.1 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 16,539 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     DivHasher 1.2
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 95, 98, Me, NT, XP, 2003, Vista
حجم نرم افزار: 676 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 8,723 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free SWF Converter 3.3
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان که همانطور که از نامش پیداست برای تبدیل فایل های فلش با فرمت اسدبیلو اف SWF به فرمت های دیگر است.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز:
حجم نرم افزار: 6.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 12,907 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Free Sudoku Game
توضیح فارسی: این بازی رایگان و حدود دو مگی هم تقدیم به عاشقان و معتادان بازی سودوکو !!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 2.0 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 25,186 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     DFIncBackup 2.93
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان برای بک آپ گرفتن (Backup) یا همان نسخه پشتیبان گرفتن از فلدر ها در قالب فایل های زیپ و فشرده. حجم در حدود 2.3 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 9X, ME, 2000, XP, 2003, Vista
حجم نرم افزار: 2.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 11,072 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Speed Soft Time Sync 1.62
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win NT, 2000, XP, Vista, 2008 Server
حجم نرم افزار: 1.0 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 18,302 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     LAN Explorer 1.60
توضیح فارسی: یک مرورگر برای محیط های لن. توضیح های دقیق تر و بیشتر در صفحه برنامه.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 98, ME, 2000, XP, 2003, Vista
حجم نرم افزار: 1.1 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 11,117 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     TweakNow PowerPack 2009 1.4
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و حدود 5.5 مگی که کارهای مختلفی مثل سر و سامان دادن به وضعیت دیسک، میزان حافظه مصرفی، سر و سامان دادن به رجیستری، دیفرگ کردن و ... را برایتان انجام می دهد.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win XP, Vista, 7
حجم نرم افزار: 5.5 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 14,308 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     PDF Printer 1.01
توضیح فارسی: یک برناکه ساده و راحت برای ساختن فایل های پی دی اف. حجم در حدود 1.6 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2000, XP, Vista
حجم نرم افزار: 1.6 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 16,867 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     SSIS Component Explorer
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win, SQL Server 2008
حجم نرم افزار: 129 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 13,164 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     ABC Security Protector 5.5
توضیح فارسی: یک برنامه مناسب و رایگان برای حفظ بیشتر امنیت شما با غیرفعال کردن برخی امکانات که ممکن است برای شما دردسر ایجاد کند. حجم در حدود نیم مگ.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 464 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 32,235 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Duplicate Remover
توضیح فارسی: یک ابزار کمکی برای SQL Server 2005 و 2008 که می تواند موارد مشابه و تکراری را یافته و حجم دیتابیس شما رو کم کند.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win, SQL Server 2008
حجم نرم افزار: 206 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 11,803 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     DS Clock 2.3
توضیح فارسی: یک ساعت دیجیتالی رایگان برای دسکتاپ شما، حجم در حدود 1.3 مگابایت. کاملا مجانی!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: All Windows
حجم نرم افزار: 1.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 15,288 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Expert Logger
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win, SQL Server 2008
حجم نرم افزار: 32 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 8,159 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     CoffeeCup Free Zip Wizard 3.0
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و مجانی برای مدیریت فایل های فشرده. با کمک این برنامه می توانید فایل ها و فلدرهای خودتان را زیپ یا همان فشرده کنید و یا می توانید از فشردگی خارج سازید. به عبارتی یک زیپ منیجر. حجم در حدود 2.3 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win XP, Vista
حجم نرم افزار: 2.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 19,538 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Alarm Clock 4 Free
توضیح فارسی: یک برنامه رایگان و ساده که همانطور که از نامش پیداست یک یادآوری کننده برای شما برای کارهای تان به شمار می رود. حجم در حدود دو مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 98, Me, NT, 2k, XP
حجم نرم افزار: 2.0 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 35,328 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     EIPC Free Tetris
توضیح فارسی: حتما با بازی تتریس یا همان خانه سازی آشنا هستید؛ این هم یک بازی تتریس دیگر. حالش را ببرید! حجم 2.4 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 98, Me, NT, 2k, XP
حجم نرم افزار: 2.4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 23,832 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     AlterJig 8.3
توضیح فارسی: یک بازی پازل مانند و رایگان. حجم در حدود 700 کیلوبایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 9x, ME, NT4, 2000, XP, 2003, Vista
حجم نرم افزار: 703 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 21,637 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Max Dirt Bike 1.0
توضیح فارسی: یک موتور بازی رایگان و کم حجم؛ جم زیر 4 مگابایت.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.8 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 26,537 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     CD Recovery 1.0
توضیح فارسی: ک برنامه رایگان برای کپی کردن اطلاعات از سی دی ها و یا دی وی دی هایی که به نوعی مشکل دارند. حجم زیر یک مگ. رایگان و مجانی.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 671 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 20,555 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     MP3 Voice Recorder 1.0
توضیح فارسی: این برنامه رایگان و مجانی با حجم 3.3 مگابایتی همانطور که از نامش پیداست برای ضبط کردن صدا به فرمت رایج ام پی تیری به کار می رود.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 3.3 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 19,575 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Video Encoder 1.0
توضیح فارسی: یک برنامه برای تبدیل و انکود کردن فرمت های ویدئویی به یکدیگر. حجم در حدود 3 مگابایت. رایگان و مجانی.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 2.9 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 20,100 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Video Cutter 1.0
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 53,917 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Plato CD DVD Data Burner 10.06.01
توضیح فارسی: این برنامه رایگان و حدود 1.2 مگابایتی همانطور که از نامش پیداست برای ساختن سی دی و دی وی دی از اطلاعات شما به کار می رود.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2000, XP, Vista
حجم نرم افزار: 1.2 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 11,169 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     FMX Team 1.0
توضیح فارسی: یک بازی موتورسواری رایگان و مجانی. حجم در حدود 8 مگابایت. این بازی رایگان و جالب را از دست ندهید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 7.9 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 8,597 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Sitemap Generator 0.941 beta
توضیح فارسی: از این برنامه رایگان میتوانید برای ساختن یک سایت مپ (Sitemap) برای سایت و یا وبلاگ خود استفاده کنید. با کمی جستجو و مطالعه به اهمیت استفاده از یک سایت مپ برای سایت خود آگاه خواهید شد.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 98, XP, Vista
حجم نرم افزار: 1.1 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 9,890 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Bunny Charm 1.0
توضیح فارسی: یک بازی رایگان و حدودا 5 مگی. تصویری از محیط این بازی را در صفحه انگلیسی توضیحات برنامه مشاهده کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 4.7 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 12,034 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     DreamCoder for PostgreSQL 4.9
توضیح فارسی: توضیح فارسی برای این برنامه هنوز ارائه نشده است. در صورت تمایل به صفحه انگلیسی مربوط به برنامه مراجعه کنید.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 11.4 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 7,934 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Isanaki Sudoku 2.5
توضیح فارسی: یک برنامه دیگر برای سودوکو بازان (جدول سودوكو، جدول هایی هستند که تازگی جای خودشان را باز کرده‌اند و در آن‌ها فقط از اعداد استفاده می‌شود) با کمک این برنامه کم حجم 423 کیلوبایتی، جدول های سوکودو بسازید و حل کنید. این برنامه برای روزنامه‌ها و مجلاتی که در آن‌ها از جدول های سودوكو استفاده می‌شود، خیلی کاربرد دارد.
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Windows
حجم نرم افزار: 474 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 31,645 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     Cyclanoid 8.3
توضیح فارسی: یک بازی رایگان برای دوستداران بازی های پازل مانند با حجم حدودا نیم مگی و البته رایگان!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 9x, Me, NT4, 2000, XP, 2003, Vista
حجم نرم افزار: 533 KB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 20,430 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!
نام نرم افزار:     DupKiller 0.8.2
توضیح فارسی: یک برنامه برای پیدا کردن فایل های مشابه در سیستم شما. برای کم کردن فضای هارد در کسانی که سیستم شلوغ پلوغی دارند خیلی کاربرد دارد. حجم زیر چهار مگ. رایگان و کاملا مجانی!
تصویری از محیط نرم افزار:
سیستم عامل مورد نیاز: Win 2000, XP, Vista
حجم نرم افزار: 3.8 MB
قیمت: رایگان
تعداد بازدید: 16,371 مرتبه
دانلود: کلیک کنید!